Κίνησε τα πιόνια σου διαγώνια. Αν φτάσεις στην τελική γραμμή του αντιπάλου τότε μόνο τα πιόνια σου θα κινούνται και προς τα πίσω. Αν κερδίσεις όλα τα πιόνια του αντιπάλου σου, νίκησες!

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -

Ντάμα