Πυραμίδα

Προσπάθησε να τοποθετήσεις τους δίσκους στη δεξιά μπάρα σε σχήμα πυραμίδας. Για προσωρινή εναπόθεση χρησιμοποίησε και τη μεσαία μπάρα. Πρόσεξε, δεν μπορείς να τοποθετείς μεγαλύτερο δίσκο πάνω σε μικρότερο. Καλή διασκέδαση!

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -