Φτιάξτε την εικόνα

 

 

Σύρετε και τοποθετήστε τα κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση για να σχηματίσετε την εικόνα.

Κλείστε αυτό το παράθυρο