- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -

Super ντάμα

 

Επέλεξε ένα πιόνι και κάνε κλικ στο τετραγωνάκι που θα το τοποθετήσεις.

Προσπάθησε να αφήσεις μόνο ένα πιόνι κερδίζοντας τα υπόλοιπα όπως στην ντάμα.

Πίεσε το πλήκτρο "Χ" για να ξεκινήσεις και με τα βελάκια άλλαξε επίπεδο δυσκολίας