ΕΠΕΙΓΟΝ  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

... Έχουμε εντοπίσει τον εχθρικό στόλο αλλά δεν έχουμε ακόμα οπτική επαφή. Προτείνουμε ότι το καλύτερο σχέδιο

δράσης είναι να τους βομβαρδίσετε τυχαία εμπιστευόμενοι το ένστικτό σας ...

...συναισθανόμαστε ότι η σύνθεση του εχθρικού στόλου είναι παρόμοια με του δικού μας, και επιπλέον έχει αναγκαστεί

 να προσφύγει στην ίδια τακτική μ΄ εμάς. Σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου, οι βομβαρδισμοί θα εναλλάσσονται

 και τα σκάφη που θα χάνονται θα αναγγέλλονται αμέσως ...

...ξεκινήστε το βομβαρδισμό του εχθρικού στόλου που βρίσκεται στο αριστερό πλέγμα. Το δεξιό πλέγμα παρουσιάζει

τη θέση του στόλου μας που είναι γνωστή μόνο σε εσάς ...

... έχετε υπόψη σας ότι αυτή η μάχη δε θα τελειώσει εάν δε βυθιστεί ολοσχερώς ο εχθρικός στόλος.

 Βασιζόμαστε σε σας, ο Ναύαρχος σας..."

 

Παίξε τρισδιάστατη Ναυμαχία

                                                  

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -