Το Σχολείο μας θα παρακολουθήσει στις 6 Μαρτίου 2007

την παρακάτω θεατρική παράσταση

                                                                                                   

 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις