Κρεμάλα

 

Βρήκες λέξεις!

 
Προσπάθειες:

 

 

 

Πρέπει να βρεις την κρυμμένη λέξη με έξι(6) το πολύ προσπάθειες

 

 

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -