Ο Πιγκουίνος

του Karl Hοrnell

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -