Πίεσε

PLAY SPACE INVADERS

για να ξεκινήσεις

 

 

 

 

 

Χρησιμοποίησε τα βελάκια για να κινηθείς και την μπάρα για να πυροβολήσεις

 

 

 

 

 

 

Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.