Ολοήμερο

                  

 

 

 

  


Τμήματα διευρυμένου ωραρίου

Τμήματα διευρυμένου ωραρίου

Τμήματα διευρυμένου ωραρίου

 

 

Στο Σχολείο μας λειτουργούν 4 τμήματα διευρυμένου ωραρίου