Τ ά ξ η  Α1

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Μελέτη Περιβάλ.

  3η

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά

Μαθηματικά

Γυμναστική

  4η

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ.

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Ζώνη

  5η

Τεχνικά

Γυμναστική

Τεχνικά

Μουσική

Ευέλικτη Ζώνη

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Ο δάσκαλος της τάξης

Βλάχος Πέτρος

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα