Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

Τ ά ξ η  Α2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Μελέτη Περιβάλ.

  3η

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά

Γυμναστική

  4η

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ. Ευέλικτη Ζώνη Μελέτη Περιβάλ.

Ευέλικτη Ζώνη

  5η

Τεχνικά

Τεχνικά

Γυμναστική

Ευέλικτη Ζώνη

Μουσική

 Η δασκάλα της τάξης

Κωνσταντίνου Ευαγγελία

Ωρολόγιο πρόγραμμα