Τ ά ξ η  B1

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Μελέτη Περιβάλ.

  3η

Γυμναστική

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Ευέλικτη Ζώνη

  4η

Μαθηματικά

Μελέτη Περιβάλ. Μελέτη Περιβάλ. Μελέτη Περιβάλ.

Μουσική

  5η

Τεχνικά

Ευέλικτη Ζώνη

Τεχνικά

Ευέλικτη Ζώνη

Γυμναστική

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 

 Η δασκάλα της τάξης

Φίλιππα Χρυσούλα

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα