Τ ά ξ η  B2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

  3η

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μελέτη Περιβάλ. Μελέτη Περιβάλ.

  4η

Μελέτη Περιβάλ.

Τεχνικά Ευέλικτη Ζώνη

Ευέλικτη Ζώνη

Γυμναστική

  5η

Ευέλικτη Ζώνη

Τεχνικά

Τεχνικά

Γυμναστική

Μουσική

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Ο δάσκαλος της τάξης

Κοτρίδης Χαράλαμπος

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα