Τ ά ξ η  Γ1

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα Μουσική Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Γυμναστική 

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Γυμναστική

  3η

Μαθηματικά Αγγλικά Μαθηματικά Ευέλικτη Ζώνη Ελληνική Γλώσσα

  4η

Ιστορία.

Μαθηματικά

Θρησκευτικά

Ευέλικτη Ζώνη

Ελληνική Γλώσσα

  5η

Μελέτη Περιβάλ.

Θρησκευτικά

Μελέτη Περιβάλ.

Ιστορία

Αγγλικά

  6η

Τεχνικά

Μελέτη Περιβάλ.

Καλλιπάτειρα

Αγγλικά

Τεχνικά

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Η δασκάλα της τάξης Αναγνωστοπούλου Λουκία

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα