Τ ά ξ η  Γ2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Μαθηματικά Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Μελέτη Περιβάλ.

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

  3η

Ευέλικτη Ζώνη

Μαθηματικά

Καλλιπάτειρα

Αγγλικά

Μαθηματικά

  4η

Αγγλικά

Αγγλικά

Ιστορία Μαθηματικά

Ιστορία

  5η

Γυμναστική

Θρησκευτικά

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ.

Ευέλικτη Ζώνη

  6η

Θρησκευτικά

Μουσική

Τεχνικά

Τεχνικά

Γυμναστική

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Η δασκάλα της τάξης Θεοδωροπούλου Γεωργία

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα