Τ ά ξ η  Δ1

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Γυμναστική

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

  3η

Μαθηματικά

Μαθηματικά Μαθηματικά

Μελέτη Περιβάλ.

Ιστορία

  4η

Γυμναστική

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ.

Αγγλικά

Μαθηματικά

  5η

Ιστορία

Ευέλικτη Ζώνη

Θρησκευτικά

Μουσική

Μελέτη Περιβάλ.

  6η

 Τεχνικά

Ευέλικτη Ζώνη

Αγγλικά

Θρησκευτικά

Τεχνικά

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Η δασκάλα της τάξης

Στάικου Μαρίνα

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα