Τ ά ξ η  Δ2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Καλλιπάτειρα

  3η

Μαθηματικά Μαθηματικά Ευέλικτη Ζώνη

Μαθηματικά

Μαθηματικά

  4η

Ιστορία

Μελέτη Περιβάλ.

Ευέλικτη Ζώνη

Μελέτη Περιβάλ.

Μελέτη Περιβάλ.

  5η

Αγγλικά

Μουσική

Θρησκευτικά

Ιστορία Θρησκευτικά

  6η

Γυμναστική

Αγγλικά

Τεχνικά

Γυμναστική

Τεχνικά

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Ο δάσκαλος της τάξης Αθανασιάδης  Κοσμάς

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα