Τ ά ξ η  Ε2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Γυμναστική Αγγλικά Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  2η

Αγγλικά

Μουσική

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ευέλικτη Ζώνη

  3η

Ελληνική Γλώσσα Γυμναστική Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά

  4η

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά

Φυσικά

Φυσικά

Καλλιπάτειρα

  5η

Ιστορία Φυσικά

Γεωγραφία

Θρησκευτικά

Ιστορία

  6η

Γαλλικά

Γεωγραφία

Τεχνικά

Αγωγή Πολίτη

Αγγλικά

  7η

 

Θρησκευτικά

Γαλλικά    

 

     

 

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Η δασκάλα της τάξης

Κρητικού Μαρία

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα