Τ ά ξ η  ΣΤ1

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Αγγλικά Γυμναστική Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

  2η

Γυμναστική

Αγγλικά

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

  3η

  Ελληνική Γλώσσα

Μουσική

Φυσικά

Μαθηματικά Αγγλικά

  4η

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Θρησκευτικά Φυσικά

Ιστορία

  5η

Μαθηματικά

Φυσικά

Καλλιπάτειρα

 Γεωγραφία

Θρησκευτικά

  6η

 Ιστορία

Γεωγραφία

Κοιν. & Πολ. Αγωγή

Τεχνικά

 Ευέλικτη Ζώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος

 Η δασκάλα της τάξης Τσιριγώτη Αικατερίνη

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα