Τ ά ξ η  ΣΤ2

       

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  1η

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

  2η

Ελληνική Γλώσσα

Ιστορία

Φυσικά Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

  3η

Αγγλικά Φυσικά

Ευέλικτη Ζώνη

Μαθηματικά Μαθηματικά

  4η

Μαθηματικά Μουσική Γεωγραφία

Γεωγραφία

Ιστορία

  5η

Φυσικά

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγωγή Πολίτη

 Θρησκευτικά

  6η

Θρησκευτικά Γυμναστική

Γυμναστική

Τεχνικά

Καλλιπάτειρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ο δάσκαλος της τάξης

Λαζαρίδης Θεόδωρος

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Για εκτύπωση του προγράμματος επιλέξτε:   Αρχείο/Διαμόρφωση σελίδας/Επιλογές/Προσανατολισμός οριζόντιος