Κάνε κλικ στην εικόνα για να ξεκινήσεις

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αρχίζετε το παιχνίδι έχοντας τρία υποβρύχια. Καθοδηγήστε το υποβρύχιό σας με το δείκτη του ποντικιού. Πιέστε το κουμπί του ποντικιού για να πυροδοτήσετε μια τορπίλη προς την επιφάνεια. Πιέστε το Space Bar του πληκτρολογίου για να πυροδοτήσετε μια τορπίλη μπροστά στο βυθό. Δεδομένου ότι χρειάζεται για το πλήρωμά σας κάποιος χρόνος για να ξαναγεμιστούν οι σωλήνες τορπιλών, έχετε τη δυνατότητα για πυροδότηση μιας τορπίλης σε κάθε κατεύθυνση.

Πρέπει να καταστρέψετε και τα δέκα από τα εμπορικά σκάφη στην κορυφαία σειρά προτού να μπορέσετε να κινηθείτε προς την επόμενη αποστολή σας. Προσπαθήστε να μη βυθίζετε τα σκάφη νοσοκομείων γιατί είναι μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου  και οι συνέπειες μπορούν να είναι αρκετά άμεσες. Ο επιδέξιος ελιγμός θα είναι απαραίτητος στις δύσκολες αποστολές προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες πλεύσης, να αποφευχθούν οι εχθρικές τορπίλες, και τα μαγνητικά ορυχεία.

Το υποβρύχιό σας έχει έναν περιορισμένο απόθεμα σε καύσιμα και σε τορπίλες, και πρέπει να ανατροφοδοτείται συχνά. Ένα υποβρύχιο ανεφοδιασμού θα περνάει περιστασιακά κοντά στον ωκεάνιο πυθμένα και θα απελευθερώνει εκπαιδευμένα δελφίνια που θα μεταφέρουν για σας καύσιμα και τορπίλες. Με την επαφή σας με το πακέτο ανεφοδιασμού του δελφινιού, μπορείτε να ανατροφοδοτήσετε το σκάφος σας. Οπωσδήποτε,  μην τορπιλίσετε το δελφίνι. Έχει πολλούς φίλους σε αυτά τα ύδατα, και δε θα σας φερθούν πάρα πολύ ευγενικά.

ΚΑΛΗ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Υποβρύχιο Παπανικολής