Πήγε τρέχοντας στην αγορά και αγόρασε έναν πανέμορφο φιόγκο

για να είναι ακόμη πιο όμορφη.

3