Εργασίες μαθητών

 Εργασίες μαθητών

Εργασίες μαθητών

Εργασίες μαθητών 

 

"Ο Πρασινοσκούφης" είναι ο τίτλος του παραμυθιού της Πιπίνας Τσιμικάλη από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού.

Τα παιδιά της Δ2 τάξης αφού μελέτησαν το κείμενο, ξεχώρισαν 7 βασικές σκηνές και τις περιέγραψαν. Μετά, η κάθε ομάδα επέλεξε όποια απ΄ αυτές ήθελε και την ζωγράφισε.

Κατόπιν έγραψαν ένα κείμενο σχετικά με την εικόνα που επέλεξαν. Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια εικόνα ζωγραφίστηκε  δύο ή και τρεις φορές και τα κείμενα προσαρμόστηκαν ανάλογα.

Ο δάσκαλος της Τάξης συγκέντρωσε το υλικό, το επεξεργάστηκε, έκανε την αφήγηση και κατασκεύασε με το πρόγραμμα Adobe Flash το παρακάτω διαδραστικό παραμύθι.

(Η εργασία υλοποιήθηκε σε διάστημα τεσσάρων διδακτικών ωρών)