Σχολική βιβλιοθήκη

                      

          

 

Δευτέρα......: 8:00 π.μ. -  9:00π.μ.
Τετάρτη......: 8:00 π.μ. -  9:00 π.μ.
Παρασκευή.: 8:00 π.μ. -  9:00 π.μ. και 5:30 μ.μ. - 7:00 μ.μ.
Σάββατο.....: 8:45 πμ. - 10:45 π.μ.

Σχολική βιβλιοθήκη

Σχολική βιβλιοθήκη

Σχολική βιβλιοθήκη

Στην αίθουσα του Συλλόγου Γονέων Μαθητών-Μαθητριών του Σχολείου μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη κατά τις ώρες της λειτουργίας του: