Σύλλογος Γονέων

  

 Ο Σύλλογος Γονέων Μαθητών και Μαθητριών 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού έχει έδρα το κτίριο που στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Το ωράριο λειτουργίας του Συλλόγου είναι το εξής:
Δευτέρα......: 8:00 π.μ. -  9:00π.μ.
Τετάρτη......: 8:00 π.μ. -  9:00 π.μ.
Παρασκευή.: 8:00 π.μ. -  9:00 π.μ. και 5:30 μ.μ. - 7:00 μ.μ.
Σάββατο.....: 8:45 πμ. - 10:45 π.μ.
(Στο Σύλλογο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη τις παραπάνω ημέρες και ώρες.)

                                                                                                           

 

 

 

 

 


                                                                                                    

Σύλλογος Γονέων Μαθητών - Μαθητριών

Σύλλογος Γονέων Μαθητών - Μαθητριών

Σύλλογος Γονέων Μαθητών - Μαθητριών

 
Ο Σύλλογος προωθεί την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, συμπαρίσταται στους λειτουργούς της εκπαίδευσης, κάνει ενέργειες για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οργανώνει διαλέξεις, εορτές, εκδρομές, συμβάλλει ενεργά στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων του Σχολείου, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών καθώς και τα προβλήματα σε σχέση με την ασφάλειας τους.

 

 

Δραστηριότητες του Συλλόγου:
Θεατρική αγωγή.: Παρασκευή 5:30 μ.μ. - 7:00 μ.μ.
Χορός..................: Σάββατο 8:45 π.μ. - 10:45 π.μ.