Υπολογιστής: Παίχτης:

 Τετραγωνάκια

Κάνε κλικ σε δύο διπλανές τρύπες για να τραβήξεις γραμμή.

Προσπάθησε να συμπληρώσεις περισσότερα τετραγωνάκια από τον υπολογιστή!

- Όταν ολοκληρώσεις κλείσε το παράθυρο -