Θεατρικές παραστάσεις

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                

                                                                                            Θεατρική βιβλιοθήκη         

    1996-1997 (τάξη Στ΄)           1997-1998 (τάξη Στ΄)           1999-2000 (από τη θεατρική ομάδα του Σχολείου μας)     

Θεατρικές παραστάσεις

Θεατρικές παραστάσεις

Θεατρικές παραστάσεις